Tag: NYC Apartment Tour: $2.3 MILLION LUXURY APARTMENT